Först symtomlindra! Sedan se till så att besvären inte kommer tillbaka.

Först ska smärtan minskas genom att återställa kroppens naturliga funktion. Därefter tas det reda på vad besvären kan bero på. Hög stress (både mental och fysisk) eller enformiga långvariga icke-ergonomiska arbetsställningar skulle kunna vara boven bakom besvären. Även aktiviteter där det finns repetitiva mönster kan leda till smärta om inte kroppens funktion är optimal, några exempel skulle kunna vara en serve i tennis och axelsmärta, ett skridsko-skär och ljumsksmärta eller korta spurter på fotbollsplanen där muskelbristningar i baksida och insida lår är vanligt förekommande.

När analysen av den bakomliggande problematiken identifierats kan ett individuellt träningsprogram implementeras för att i framtiden slippa samma besvär.

Behandlingsmetoder

Ledjusteringar

Ledjusteringar innebär att terapeuten försiktigt för ut leden en liten bit. Därefter tillför denne ett snabbt tryck som ofta framkallar ett litet knäppande ljud. Ledjustering görs med så liten kraft och så liten rörelse som möjligt och ska inte göra ont.

Ledjusteringar gör att leden fungerar som den ska igen. Det gör att du får mindre ont och att musklerna slappnar av så att du får lättare att röra dig.

Mjukdelsbehandling

Kan innefatta massage, stretch eller koppning beroende på vilka strukturer terapeuten främst vill påverka. Behandlingen kan leda till minskad smärta och ökad cirkulation. Många känner välbehag och psykisk avslappning vilket också ger positiva effekter. När musklerna mjukas upp släpper värk och spänningar. Det kan göra att rörelseapparaten fungerar bättre.

Nål-behandlingar

Dry needling

Dry needling är en nål-teknik som används för att få muskler att slappna av. Genom att säkert föra in nålen i vald muskel och upprepat arbeta med den i det lokalt spända området uppkommer muskelsammandragningar, detta kallas för en “local twitch response”.
När muskeln slutar att svara med dessa twitchar avtar smärtan och behandlingen är klar. Efter genomförd behandling förändras smärtsignalerna från den skadade vävnaden. En form av träningsvärk-liknande ömhet kan uppkomma och kan hålla i sig i upp till 48 timmar efter behandling.

TENS

Elektroder kopplas på nålarna vilket ökar precisionen där strömmens behandlande effekt önskas. Svaga elektriska impulser stimulerar därefter området vilket leder till mindre spänning i muskulatur och smärtlindring.

Träningsråd

När du har ont blir musklerna ibland svaga, spända och stela. Ibland tappar musklerna sin stabiliserande funktion och behöver tränas på rätt sätt för att fungera så bra som möjligt igen.

Konditionsträning kan minska smärtan
Konditionen är mycket viktig, framför allt om du har smärta som sitter i länge. Promenader och andra typer av konditionsträning kan göra att du får mindre ont och att du får bättre kondition. Du kan även få hjälp med att öka din motivation och skapa nya vanor som innebär att du rör dig mer.

Träning som ger kontroll över muskler och leder
Stabiliseringsträning, eller koordinationsträning, innebär att du lär dig att hitta och använda de muskler som kontrollerar en viss led. Till exempel kan du lära dig att hitta ryggens leder, eller de muskler som kontrollerar axelleden.

Motorkontroll är ett annat sätt att arbeta med att få kontroll på musklerna. Terapeuten undersöker vad som inte fungerar i en rörelse. Sedan får du ett program för inlärning av rätt rörelsemönster. Du får alltså lära dig att göra rätt rörelser vid rätt tillfälle.

Smärtan kan minska genom att nervsystem, muskler och leder fungerar bättre. På sikt kan du även självständigt träna stabilitet med olika redskap, hemma eller på gym. Det går också bra att träna stabilisering i bassäng, med hjälp av vattengymnastik.

Avslappningsövningar och stresshantering
Smärta kan också förstärkas av stress, oro och ångest. Till exempel kan en dålig arbetsmiljö också orsaka smärta i nacke och axlar. Därför kan det ingå i behandlingen att se till hur du mår psykiskt och hur du upplever din omgivning. Då kan metoder som till exempel kroppskännedom, stresshantering och olika avslappningsövningar hjälpa.

Priser & bokningar

När du klickar på ‘Boka tid’ kommer du till min bokningssida där du hittar samtliga behandlingar och deras priser.